Disclaimer

Stamboomuitzoeken.nl streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken. Stamboomuitzoeken.nl kan echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie uit deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Bepaalde links op Stamboomuitzoeken.nl leiden naar andere sites waarover Stamboomuitzoeken.nl geen controle heeft. Daarnaast leiden links vanaf andere sites naar Stamboomuitzoeken.nl. Stamboomuitzoeken.nl waarborgt niet de juistheid van de informatie vervat in bedoelde sites. Noch impliceert dit goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van Stamboomuitzoeken.nl met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Stamboomuitzoeken.nl behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, wijzigingen in de informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

Deze site is met zorg samengesteld. Mocht u toch fouten of onvolledigheden tegenkomen of vragen hebben dan wordt het erg op prijs gesteld als u dit per e-mail via contact laat weten.

Wilt u uw stamboom laten uitzoeken?

Wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of mail uw telefoonnummer met uw verzoek om u gratis en vrijblijvend te laten informeren.