Het onderzoek

Met de al in de familie beschikbare gegevens, en/of met de resultaten van het vooronderzoek, vindt er stamboomonderzoek plaats in de gemeentelijke, regionale of provinciale archieven. Dit onderzoek vindt in de archieven zelf plaats, en zoveel mogelijk, op het internet.

Waar nodig vindt tussentijds overleg plaats, bijvoorbeeld wanneer een voorouder een immigrant blijkt te zijn en verder onderzoek veel meer tijd en onderzoek vraagt dan tevoren ingeschat.

Het onderzoek gaat uit van de originele aktes, transcripties (omzettingen van geschreven naar getypte tekst) zijn soms niet foutloos en kunnen daardoor verkeerde informatie geven.

 fragment van een doopakte uit de 18e eeuw

Na 1810

De geboorteakte van opa is bijvoorbeeld het startpunt van het onderzoek. In die akte staan de namen en leeftijden van zijn ouders vermeld. Aan de hand van hun leeftijden kan er verder worden gezocht naar hun geboorteaktes, met daarin hun geboortedatums en de namen van hun ouders. Ook hun andere kinderen en leuke weetjes zoals beroepen kunnen zo worden terug gevonden.

Zo worden alle gegevens stap voor stap bij elkaar gesprokkeld uit aktes van de Burgerlijke Stand, bevolkingsregisters, notariële aktes en andere beschikbare bronnen en kan er steeds verder terug in de tijd worden gegaan. En zo ontstaat er een beeld van de voorouders, hun gezinnen en de gehele familie door de eeuwen heen

Voor 1810

Voor circa 1814 waren achternamen nog niet in heel Nederland gemeengoed. Veel mensen heetten bijvoorbeeld nog Piet Jans (Piet, zoon van Jan) of Marie Pieters (Marie, dochter van Piet). Zo wisten in ieder geval de dorpsgenoten welke Jan of Marie werd bedoeld.

De Burgerlijke Stand werd ingevoerd tussen 1796-1811 (dit verschilt per streek), Nederland werd in die periode ingelijfd door Napoleon en maakte toen deel uit van het Franse Keizerrijk. Hij bepaalde onder meer dat iedereen een achternaam moest aannemen en/of zich moest laten registreren.

Stamboomonderzoek vóór die tijd is aangewezen op (niet altijd compleet) bewaard gebleven archieven; bijvoorbeeld lidmaatschapboeken en doopboeken van kerken, en stemkohieren of notariële aktes. Ook de aanwezigheid en beschikbaarheid van dit soort bronnen is in iedere streek anders en zelfs per plaats verschillend.

Over het algemeen neemt zoekwerk in deze oude aktes aanzienlijk meer tijd in beslag. Vaak worden er gegevens tot diep in de 18e eeuw mee gevonden, soms tot in de 17e eeuw of nog eerder.

De duur van het stamboomonderzoek hangt af van de vindbaarheid van de gegevens en het aantal personen dat gevonden wordt (gezinsgroottes). De gegevens uit de originele aktes worden gebruikt. Er wordt tussentijds overlegd over de vorderingen, knelpunten en andere bijzonderheden.

Lees onder Stamboom voorbeelden welke onderzoeksvormen mogelijk zijn.

De Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de Disclaimer zijn altijd van toepassing op bovenstaande, het onderzoek start zodra er een overeenkomst is aangegaan en de Algemene Voorwaarden zijn geaccepteerd.

Wilt u uw stamboom laten uitzoeken?

Wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of mail uw telefoonnummer met uw verzoek om u gratis en vrijblijvend te laten informeren.