Het vooronderzoek

De gegevens die al bekend zijn in een familie zijn de basis van het vooronderzoek. In de eerste plaats wordt daarmee gezocht naar eerdere publicaties. Het kan zijn dat een stamboom al eens is uitgezocht. Als dat het geval is zal er overlegd worden of er een wens is voor verder onderzoek, contactlegging of afronding.

Het vooronderzoek gaat verder net zo in het werk als het onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld gezocht in het gemeentelijke, regionale of provinciale archief naar de geboorteakte van opa, in die akte staan de namen en leeftijden van zijn ouders vermeld. Daardoor is er een indicatie over hun geboortedatum en kan er verder worden gezocht in een zo bepaalde periode naar hun geboorteakte, hun ouders en andere gegevens.
Zo ontstaat een beeld van de vindbaarheid van de voorouders en van het aantal familieleden; het maakt wel wat uit in onderzoekstijd of er 1 of 12 kinderen geboren werden per gezin.

Op grond van de bevindingen worden er afspraken gemaakt over het eigenlijke stamboomonderzoek.

Het Privacybeleid is ook van toepassing op het vooronderzoek, dat wil zeggen dat verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

Het vooronderzoek is altijd gratis en vrijblijvend.

Wilt u uw stamboom laten uitzoeken?

Wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of mail uw telefoonnummer met uw verzoek om u gratis en vrijblijvend te laten informeren.