Hoe begint een stamboomonderzoek?

Stamboomonderzoek begint over het algemeen vanuit gegevens die al binnen een familie aanwezig zijn en die nog niet terug te vinden zijn in de openbare archieven. (Vanwege de privacywet zijn akten van de burgerlijke stand in Nederland pas 50 jaar na overlijden, 70 jaar na een huwelijksvoltrekking en 100 jaar na een geboorte openbaar)

– Vaak is er iemand in de familie die zich allerlei ‘weetjes’ herinnert, zoals over een grootmoeder die een winkeltje had op een bepaalde plek of over een oudoom die geëmigreerd is, of een overgrootvader die iets op zijn kerfstok had, of misschien weet iemand bij benadering waar en wanneer opa en oma ooit geboren zijn.

– Soms zijn er geboortekaartjes, krantenberichten, fotoalbums vol aantekeningen of andere papieren aandenken bewaard gebleven. En soms ook officiële bewijsstukken, zoals trouwboekjes, paspoorten of persoonsbewijzen.

Met deze (soms beperkte) gegevens kan een begin worden gemaakt met een zoektocht in de archieven naar de exacte gegevens waarmee de stamboom ingevuld zal gaan worden.

Meestal zijn er wel familiepapieren zoals trouwboekjes, fotoalbums en dergelijke of mondelinge overleveringen die de eerste stap kunnen zijn in het onderzoek.

Wilt u uw stamboom laten uitzoeken?

Wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of mail uw telefoonnummer met uw verzoek om u gratis en vrijblijvend te laten informeren.