Wat is een stamboom?

Met een ‘stamboom’ wordt meestal een voorouderreeks bedoeld in de mannelijke lijn, een zogeheten ‘stamreeks’ met een bepaald persoon als uitgangspunt terug in de tijd. Soms wordt die mannelijke onderbroken doordat niet beide ouders bekend zijn maar alleen een (ongehuwde) moeder, in dat geval krijgt het kind de achternaam van de moeder en loopt de lijn door naar haar vader, grootvader en zo verder.

Over de stamreeks en andere vormen en uitwerkingen van stamboomonderzoek vindt u meer uitleg en voorbeelden via de links bovenaan de pagina.

De stamboomvoorbeelden zijn afkomstig uit eigen familieonderzoek en opdrachten en met toestemming geplaatst, in een enkel geval zijn de persoonsnamen gefingeerd.
Voor alle vormen geldt dat de als voorbeeld gebruikte uitvoeringen slechts als voorbeeld dienen, andere uitvoeringen zijn ook mogelijk.
Natuurlijk is niet één stamreeks, of kwartierstaat, genealogie of parenteel hetzelfde.
Iedere familiegeschiedenis is uniek.

Stamreeks

Vanaf een bepaald persoon naar vader naar grootvader naar overgrootvader etc., inclusief hun gezinnen, beroepen en andere wetenswaardigheden. De vrouwelijke lijn terug in de tijd volgen is ook mogelijk.

Afbeeldingen:


De stamreeks van Elisabeth Johanna Maria Schulten.

Standaard eindrapport:
De stamreeks van (Elisabeth Johanna Maria Schulten) in pdf (opent in een nieuw venster)

Standaard eindrapport anno 2014:
Dit voorbeeld is samengesteld uit diverse stamreeksen met gefingeerde namen, in verband met de privacy, in pdf (opent in een nieuw venster)

Kwartierstaat

Uitgaande van 1 persoon, de proband, waarvan àlle directe voorouders in kaart worden gebracht.
Dus de ouders, dan de grootouders, de overgrootouders enz., waarbij het aantal personen verdubbelt per generatie.

Een voorbeeld (in tekst) in pdf De kwartierstaat van Maartje Bakker. (opent in een nieuw venster)

Genealogie

Begint met de oudste bekende voorvader: de stamvader. Van de stamvader af worden alle mannelijke lijnen gevolgd tot in het recente verleden of het heden.

De Genealogie (in tekst) van Hein Broersma in pdf (opent in een nieuw venster)

Parenteel

Begint met de oudste bekende voorvader: de stamvader. Van de stamvader af worden alle mannelijke én vrouwelijke lijnen gevolgd tot in het recente verleden of het heden.

Als voorbeeld het parenteel van de familie Koster, als onderdeel van de (mijn) site Genealogie Koster, met als stamvader Claes.
Claes leefde in de 16e eeuw, veel gegevens over hem zijn er niet. Over zijn nakomelingen des te meer, blader er maar eens rond.

Uitwerking

Standaard eindrapport, voorbeeld van een papieren versie. Enkele pagina’s van een stamreeks in boekvorm (i.v.m. de privacy verkleind weergegeven):

Ook is het mogelijk om uw stamboom op, bijvoorbeeld, canvas te laten drukken in iedere gewenste grootte.

Wilt u uw stamboom laten uitzoeken?

Wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of mail uw telefoonnummer met uw verzoek om u gratis en vrijblijvend te laten informeren.