Kwartierstaat

In een kwartierstaat wordt uitgegaan van 1 persoon, de proband, waarvan àlle directe voorouders in kaart worden gebracht.
Dus de ouders, dan de grootouders, de overgrootouders enz., waarbij het aantal personen verdubbelt per generatie.

Dat zou er zo uit kunnen zien (fictief en zonder geboortedata, beroepen e.d.):
Piet Jansen x Trijntje de Boer | etc. (betovergrootouders)
Jan Jansen x Marietje Visser|Cornelis v Veen x Jeltje Bakker|Jan v d Laan x Mien Bak|Jan Kok x Annie Mol (overgrootouders)
Pieter Jansen x Jantje van Veen|Simon van der Laan x Cornelia Kok (grootouders)
Cornelis Jansen x Annie van der Laan (ouders)
Peter Jansen (proband)

Een overzicht tot en met de 18e generatie, met de bijbehorende benamingen en het (maximaal) aantal personen per generatie.

generatie benaming aantal
1 proband 1
2 ouders 2
3 grootouders 4
4 overgrootouders 8
5 betovergrootouders 16
6 oudouders 32
7 oudgrootouders 64
8 oudovergrootouders 128
9 oudbetovergrootouders 256
10 stam-ouders 512
11 stam-grootouders 1.024
12 stam-overgrootouders 2.048
13 stam-betovergrootouders 4.096
14 stam-oudouders 8.192
15 stam-oudgrootouders 16.384
16 stam-oudovergrootouders 32.768
17 stam-oudbetovergrootouders 65.536
18 edel-ouders 131.072

Uitgaande van een proband geboren in 1975 waarbij het mogelijk is tot rond 1700 gegevens te verzamelen van zijn of haar voorouders, met steeds een leeftijdsverschil van circa 28 jaar tussen twee generaties: dan zouden er 1024 directe voorouders te vinden zijn, de stam-grootouders de oudste generatie (11). Deze uitkomst is vaak mogelijk. Uitzonderingen zijn er bijvoorbeeld in het geval van ongehuwd moederschap of wanneer een voorouder uit het buitenland afkomstig was maar het niet bekend is waar vandaan precies. In die gevallen is verder onderzoek erg moeilijk zo niet onmogelijk.

Een voorbeeld (in tekst) in pdf (opent in een nieuw venster), de kwartierstaat van Maartje Bakker.

Een kwartierstaat begint in het heden of het recente verleden en gaat steeds verder terug in de tijd van kind naar ouders naar grootouders naar overgrootouders enzovoort, zowel in de mannelijke als vrouwelijke lijn.

Wilt u uw stamboom laten uitzoeken?

Wilt u meer informatie? Vul dan het contactformulier in of mail uw telefoonnummer met uw verzoek om u gratis en vrijblijvend te laten informeren.